โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ | ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prathatnongsammaen@pnm.ac.th |  หมายเลขโทรศัพท์ 044-100-049 หมายเลขโทรสาร  044-100-049

ข้อมูลโรงเรียน

 

อาณาเขตโรงเรียน
 

        โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น  มีเนื้อที่  40  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อกับ 

                   ทิศเหนือ               ติดเขตไร่อ้อยของ  นางควรคำนึง  คุยเพียภูมิ

                   ทิศใต้                   ติดถนนสายหนองสองห้อง – คอนสาร

                   ทิศตะวันออก         ติดสถานีผสมเทียมสัตว์  (กรป.กลาง)

                   ทิศตะวันตก            ติดทางสาธารณะ

 

เอกลักษณ์ของ ลูก พ.น.ม.

สัญลักษณ์ของ พ.น.ม.

เป็นรูปพระธาตุสามหมื่น ด้านบนมีรัศมี
เปล่งออกทุกด้าน  มีอักษรย่อของโรงเรียน
อยู่ในพระธาตุสามหมื่น โดยมี คติธรรมประจำโรงเรียน  เป็นฐาน
                     

               
คติธรรมประจำโรงเรียน
ปญฺญา  ว  ธเนนฺ  เสยฺโย  ( ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ )

 

อักษรย่อ
พ.น.ม.

 

สีประจำโรงเรียน

    ม่วง – ฟ้า     

 

สีม่วง  หมายถึง  ความเป็นผู้นำ สุขุม รอบคอบ
สีฟ้า  หมายถึง   ความยิ่งใหญ่ ร่มเย็น

 


ปรัชญาของโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพชีวิต     รู้แนวทางประกอบอาชีพ     ดำรงวิถีความเป็นไทย

 

คำขวัญของโรงเรียน
เพียรศึกษา  กีฬาดี  ดนตรีเด่น  เน้นคุณธรรม

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
กีฬาดี  มีคุณธรรม

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาพอเพียง

 

 

 

ข้อมูล : ข้อมูลโรงเรียน เผยแพร่โดย : admin View : 38237
ผู้บริหารโรงเรียน


นางสาวสิมาพร  ลิ้มไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Banner Link

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.17

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

2.15

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

2.15
แฟนเพจ สพม.ชัยภูมิ
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 3.92.28.52
Online อยู่ : 1
วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 3
เดือนนี้ 15
ปีนี้ 15
รวมทั้งหมด
Record: 6 (27.11.2021)
( Counter 29-11-2021 )