ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2561

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

อ่านต่อ.. »


ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6  มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอิลทนิล  โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น   ...

อ่านต่อ.. »


เปิดเฮือน เยือนพระธาตุ (OPEN HOUSE 2018)

"เปิดเฮือน เยือนพระธาตุ"  (OPEN HOUSE 2018) โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ได้จัดกิจกรรม "เปิดเฮือน เยือนพระธาตุ" (OPEN HOUSE 2018) และพิธีเปิดหอประชุม "อินทนิล&q...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 - 19 มกราคม 2560 ณ ค่ายประกายเพชร   ...

อ่านต่อ.. »


สวัสดีปีใหม่ 2561

โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ และ วันขึ้นปีใหม่ 2561 ขึ้น  ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและมีกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนานตลอดทั้...

อ่านต่อ.. »


การสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2560

การสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ม.3

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 42

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 42

อ่านต่อ.. »


กีฬาภายในต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560

กีฬาภายในต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 - 23  พฤศจิกายน  2560

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ...

อ่านต่อ.. »


วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ  ที่ว่าการอำเภอภูเขียว  23  ตุลาคม  2560  ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook