ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 - 19 มกราคม 2560 ณ ค่ายประกายเพชร   ...

อ่านต่อ.. »


สวัสดีปีใหม่ 2561

โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ และ วันขึ้นปีใหม่ 2561 ขึ้น  ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและมีกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนานตลอดทั้...

อ่านต่อ.. »


การสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2560

การสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ม.3

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 42

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 42

อ่านต่อ.. »


กีฬาภายในต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560

กีฬาภายในต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 - 23  พฤศจิกายน  2560

อ่านต่อ.. »


มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่ฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ...

อ่านต่อ.. »


วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครูโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ  ที่ว่าการอำเภอภูเขียว  23  ตุลาคม  2560  ...

อ่านต่อ.. »


การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 7 กันยายน 2560 ...

อ่านต่อ.. »


พิธีถวายราชสดุดี วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

พิธีถวายราชสดุดี วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ.. »


การประกวดโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

การประกวดโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน วันที่ 18  กรกฎาคม  2560 ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook